Các thể loại Game

Hướng dẫn chơi game

Tổng hợp các sét đồ thần và full thần mới nhất và mạnh nhất của từng nhân vật trong MU Online

Bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn Các set đồ thần mới nhất và mạnh nhất của từng Class, Cách kết hợp các set đồ thần sao cho mạnh nhất và cách săn đồ thần nhanh và hiệu quả nhất ...

Đồ thần MU là gì?

Đồ thần MU là các set đồ đặc biệt có các dòng option chuyên về tăng sức tấn công. Khi được trang bị set đồ thần thì nhân vật của bạn sẽ có sức mạnh tấn công khủng khiếp. 
Mỗi set đồ thần sẽ có các dòng thuộc tính khác nhau.
Các set đồ thần mạnh nhất của từng Class

Set đồ thần mạnh nhất của DK

Trong các set đồ thần của DK có 3 set đồ mạnh nhất mà ta cần quan tâm đó là:
Set HYON DK Trang bị gồm Tính năng
Sét đồ thần HYON DK
Sét thần Hyon
(Hỏa long)

1. Mũ (Helm)
2. Găng tay (Gloves)
3. Giày (Boots)
4. Kiếm điện (Lightning Sword)
Trang bị 2 item:
Tăng phòng thủ +25
Trang bị 3 item:
Thêm dòng  Tỷ lệ X2 sát thương + 10%
Trang bị 4 item (full set) :
Tăng phòng thủ +25
Tỷ lệ X2 sát thương + 10%
Tỷ lệ sát thương chí mạng +15%
Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
Sát thương chí mạng +20
Sát thương hoàn hảo +20 
Set VICIOUS DK Trang bị gồm Tính năng
Sét thần Vicious dk
Sét thần Vicious
(Hỏa long)
1. Mũ (Helm)
2. Áo (Armor)
3. Quần (Pants)
4. Nhẫn đất (Ring of Earth)
Trang bị 2 item:
Sát thương Skill +15
Trang bị 3 item:
Thêm dòng Sát thương ATK +15
Trang bị 4 item(Full set):
Sát thương Skill +15
Sát thương ATK +15
Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%
Sát thương tối thiểu +20
Sát thương tối đa +30
Tỷ lệ loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương +5%
Set RAVE DK Trang bị gồm Tính năng
Sét đồ thần Rave
Sét thần Rave
(Thiết phiến)
1. Mũ (Helm)
2. Áo (Armor)
3. Quần (Pants)
Trang bị 2 item:
Sát thương Skill +20
Trang bị 3 item (Full set):
Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%
Sát thương +30% khi sử dụng vũ khí 2 tay
Tỷ lệ loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương +5%

Vậy DK mặc sét đồ thần nào mạnh nhất?
Nếu bạn sử dụng vũ khí 2 tay thì chọn sét Rave để được thêm dòng +30% sát thương (Nhưng mình thấy DK ít khi sử dụng vũ khí 2 tay).  
Nếu sử dụng vũ khí 1 tay bạn có thể chọn 1 trong 2 sét thần Hyon hoặc Vicious.
Mặc kết hợp: mạnh nhất là bạn kết hợp 2 sét Hyon và Vicious bao gồm Mũ, Áo, Quần, Ring Vicious và Găng tay, Giày, Kiếm điện Hyon như vậy bạn sẽ có đủ các dòng thần của set Vicious + thêm 2 dòng của set thần Hyon là Tăng phòng thủ +25 và Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10% 

Set đồ thần mạnh nhất của DW

Các sét đồ thần của pháp sư DW cũng rất bá đạo sau đây là những sét thần mạnh nhất của DW
Set ANUBIS DW Trang bị gồm Tính năng
Sét đồ thần anubis DW
Set thần Anubis
(Ma thuật)
1. Mũ (Helm)
2. Áo (Armor)
3. Găng tay (Gloves)
4. Nhẫn lửa (Ring of Fire)
Trang bị 2 item:
Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%
Trang bị 3 item:
Thêm dòng Tăng mana +50
Trang bị 4 item (Full set):
Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%
Tăng mana +50
Sát thương phép thuật +10%
Sát thương chí mạng + 15%
Sát thương hoàn hảo +15%
Tăng sát thương chí mạng +20
Tăng sát thương hoàn hảo +20
 
Set ENIS DW Trang bị gồm Tính năng
Set đồ thần enis DW
Set thần Enis
 (Ma thuật)
1. Mũ (Helm)
2. Áo (Armor)
3. Quần (Pants)
4. Giày (Boots)
Trang bị 2 item:
Sát thương Skill +10
Trang bị 3 item:
Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%
Trang bị 4 item (Full set):
Sát thương Skill +10
Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%
Chỉ số phép thuật +30
Sát thương phép thuật +10%
Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ của đối phương +5%

Như vậy DW có thể chọn 1 trong 2 sét đồ thần là Anubis hoặc Enis
Mặc kết hợp: Bạn có thể kết hợp 2 bộ đồ thần này lại bằng cách mặc full set Enis và thêm phụ kiện là Găng tay và nhẫn lửa Anubis là bạn sẽ có thêm dòng Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%

Set đồ thần mạnh nhất của Elf

Đồ thần mạnh nhất của ELF thì ta có thể nhắc đến 2 sét là Aruan và Gywen
 
Set ARUAN ELF Trang bị gồm Tính năng
Set đồ thần aruan elft
Set thần Aruan
(Kim ngân)
1. Mũ (Helm)
2. Áo (Armor)
3. Quần (Pants)
4. Giày (Boots)
Trang bị 2 item:
Sát thương ATK +10
Trang bị 3 item:
Thêm dòng Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%
Trang bị 4 item (Full set):
Sát thương ATK +10
Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%
Sát thương Skill +20
Tỷ lệ sát thương chí mạng +15%
Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
Tỷ lệ loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương +5%
Set GYWEN ELF Trang bị gồm Tính năng
Set đồ thần gywen
Set thần Gywen 
(Kim ngân)
1. Áo (Armor)
2. Găng tay(Gloves)
3. Giày (Boots)
4. Dây chuyền (Pedan of Ability)
5. Cung bạc (Silver Bow)
Trang bị 2 item:
Chỉ số nhanh nhẹn +30
Trang bị 3 item:
Thêm dòng sát thương tối thiểu +30
Trang bị 4 item:
Thêm dòng tăng phòng thủ +20
Trang bị 5 item (Full set):
Chỉ số nhanh nhẹn +30
Sát thương tối thiểu +30
Tăng phòng thủ +20
Sát thương tối đa +20
Tỷ lệ sát thương chí mạng +15%
Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
Sát thương chí mạng +20
Sát thương hoàn hảo +20

Sự lựa chọn đồ thần tối ưu nhất với ELF sẽ là sét Aruan

Set đồ thần mạnh nhất của MG

Với MG thì ta có 2 set thần rất mạnh đó là GAION và MUREN
Set GAION MG Trang bị gồm Tính năng
Sét đồ thần Gaion
Sét thần Gaion
(Phong Vũ)
1. Áo (Armor)
2. Quần (Pant)
3. Giày (Boots)
4. Dây chuyền nước (Pedan Of Water )
Trang bị 2 item:
Tỷ lệ loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương 5%
Trang bị 3 item:
Thêm dòng Tỷ lệ nhân đôi sát thương +15%
Trang bị 4 item (Full set):
Tỷ lệ loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương 5%
Tỷ lệ nhân đôi sát thương +15%
Sát thương ATK +15
Tỷ lệ xuất hiện sát thương hoàn hảo +15%
Sát thương hoàn hảo +30
Sát thương phép thuật +20%
Chỉ số sức mạnh +30
 
Set MUREN MG Trang bị gồm Tính năng
Sét đồ thần Muren
Set thần Muren
(Phong Vũ)
1. Áo (Armor)
2. Quần (Pant)
3. Găng tay (Gloves)
4. Nhẫn lửa (Ring Of Fire)
Trang bị 2 item:
Sát thương Skill +10
Trang bị 3 item:
Thêm dòng sát thương phép thuật +30
Trang bị 4 item (Full set):
Sát thương Skill +10
Sát thương phép thuật +30
Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%
Tỷ lệ xuất hiện sát thương chí mạng +15%
Tỷ lệ xuất hiện sát thương hoàn hảo +15%
Sức phòng thủ +25
Sát thương tăng khi sử dụng vũ khí 2 tay +20%

Nếu sử dụng vũ khí 1 tay thì MG có thể chọn sét đồ thần Gaion
Nếu sử dụng vũ khí 2 tay thì sự kết hợp tối ưu nhất của MG là Full sét Muren kết hợp phụ kiện Gaion( gồm: Pedan Gaion + Giày Gaion)

Set đồ thần mạnh nhất của SUM

2 bộ đồ thần mạnh nhất của SUM phải kể đến set Chorono và Set Semeden
Set CHORONO SUM Trang bị gồm Tính năng
Set đồ thần Chorono sum
Set thần Chorono
(Hỏa thiên)
1. Mũ (Helm)
2. Quần (Pants)
3. Găng tay (Gloves)
4. Nhẫn (Ring Of Magic)
Trang bị 2 item:
Tỷ lệ sát thương gấp đôi +20%
Trang bị 3 item:
Gia tăng sức chống đỡ +60
Trang bị 4 item (Full set):
Tỷ lệ sát thương gấp đôi +20%
Gia tăng sức chống đỡ +60
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Set SEMEDEN SUM Trang bị gồm Tính năng
Set đồ thần Semenden sum
Set thần Semeden
(Hỏa thiên)
1. Mũ (Helm)
2. Áo (Armor)
3. Găng tay (Gloves)
4. Giày (Boots)
Trang bị 2 item:
Sức sát thương phép thuật +15%
Trang bị 3 item:
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Trang bị 4 item (Full set):
Sức sát thương phép thuật +15%
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Gia tăng năng lượng 30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Set đồ thần mạnh nhất của SUM sẽ là sự kết hợp Full set Semeden + phụ kiện Chorono (Ring chorono + Quần chorono)

Set đồ thần mạnh nhất của DL

Set AGNIS DL Trang bị gồm Tính năng
Set đồ thần Agnis DL
Set thần Agnis
(Huyền thiết)
1. Mũ (Helm)
2. Áo (Armor)
3. Quần (Pants)
4. Nhẫn (Ring)
Trang bị 2 item:
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Trang bị 3 item:
Gia tăng sức chống đỡ +40
Trang bị 4 item (Full set):
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Gia tăng sức chống đỡ +40
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Set BROY DL Trang bị gồm Tính năng
Set thần Broy DL
Set thần Broy
(Huyền thiết)
1. Quần (Pants)
2. Giày (Boots)
3. Găng tay (Gloves)
4. Dây chuyền (Pedan)
Trang bị 2 item:
Gia tăng sức sát thương +20
Trang bị 3 item:
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Trang bị 4 item (Full set):
Gia tăng sức sát thương +20
Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng năng lượng +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gia tăng mệnh lệnh +30

DL của bạn sẽ mạnh mẽ nhất khi kết hợp sét đồ siêu thần như sau: Full set Broy kết hợp phụ kiện Agnis (Ring Agnis + Mũ Agnis hoặc Áo Agnis)

Set đồ thần mạnh nhất của RF

Set Vega RF Trang bị gồm Tính năng
set than vega RF
Set đồ thần Vega
(Địa long)
1. Mũ (Địa long)
2. Áo (Địa long)
3. Quần (Địa long)
4. Vuốt (Địa long)
 
Trang bị 2 item:
Gia tăng sức tấn công  +50
Trang bị 3 item:
Gia tăng thể lực +50
Trang bị 4 item:
Gia tăng sức tấn công  +50
Gia tăng thể lực +50
Gia tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
Gia tăng tỷ lệ nhân đôi sát thương +5%
GIa tăng tỷ lệ loại bỏ phòng ngự của đối phương +5%
Set Chamer RF Trang bị gồm Tính năng
set thần  chamer  rf
Set đồ thần chamer 
(Địa Long)
1. Chân (Địa long)
2. Áo (Địa long)
3. Quần (Địa long)
4. Vuốt (Địa long)
Trang bị 2 item:
Gia tăng sức phòng thủ  +50
Trang bị 3 item:
Gia tăng tỷ lệ nhân đôi sát thương +5%
Trang bị 4 item:
Gia tăng sức tấn công  +50
Gia tăng thể lực +50
Gia tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
Gia tăng tỷ lệ nhân đôi sát thương +5%
  
Như vậy ta có thể thấy set đồ thần mạnh nhất của RF sẽ là set Vega vì nó có thêm dòng 5% loại bỏ sức phòng ngự của đối phương. Để kết hợp 2 set đồ thần này ta có thể mặc full set Vegas + với vuốt và chân chamer.

Set đồ thần mạnh nhất của GL 

(đang cập nhật...)

Set đồ thần mạnh nhất của Rune Winzard 

(đang cập nhật...)

Set đồ thần mạnh nhất của Slayer

 (đang cập nhật...)

Cách kiếm đồ thần trong MU

Vì đồ thần MU có sức mạnh khủng khiếp như vậy nên để kiếm được đồ thần cũng không phải dễ dàng. Để sưu tầm được 1 sét đồ thần cũng không phải là 1 chuyện đơn giản đối với các game thủ. Bạn có thể kiếm đồ thần bằng các cách sau đây:
- Tham gia sự kiện hỗn nguyên lâu và là người thắng cuối cùng thì sẽ có cơ hội nhận được đồ thần (tùy thuộc vào độ may mắn của bạn nữa)
- Tham gia sự kiện Gaion, Thiên giới cũng có khả năng rơi đồ thần
- Săn các boot khủng như Kundun, Medusa..
- Train ở map công thành chiến cũng sẽ có khả năng rớt đồ thần
- Ở các phiên bản MU SS13, SS14, SS15 thì việc kiếm đồ thần có vẻ dễ hơn vì có nhiều loại boot rơi đồ thần hơn như Undines, Nix lark... hoặc có thể quay moos thương gia tại Ebeland.
Tổng hợp Top 100 MU Mới Ra Open hôm nay.!
Bài viết liên quan